Mgr. Pavla Minolová

Diplomová práce

Využití metod dramatické výchovy v estetické výchově

The Usage of Dramatical Methods in Aesthetic Education
Anotace:
Diplomová práce navrhuje jeden ze způsobů využití dramatickovýchovných metod a technik v hodinách estetické výchovy. Jedná se o aplikaci m oderních výukových metod, využívaných pedagogy pro usnadnění učebního p rocesu svým žákům. Navržený scénář lekce na téma „Prerafaelitské bratrstvo a život v Anglii 19. století“ byl vytvořen na základě RVP G, zaměřený ke vzdělávací oblasti „Umění a kultura“. Práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of The Usage of Dramatical Methods in Aesthetic Education. It shows one of the many ways how to use dramatical methods and techniques in the lessons of Aesthetic Education. This work applies modern educational methods, used by teachers, to simplify the learning process to their students. Suggested lesson introduces the topic of „Pre-Raphaelite Brotherhood and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dittingerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta