Mgr. Václava Vališíková

Bakalářská práce

Využití metod dramatické výchovy při rozvoji komunikativních dovedností u dětí s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základních škol

Usage of dramatical education for development skill in communication in children with speech disorder on the lower grades on primary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá efektivitou využití metod dramatické výchovy při rozvoji komunikativních dovedností u dětí s narušenou komunikační schopností na prvním stupni základních škol. Teoretická část je rozdělena do 4 kapitol. První dvě jsem věnovala pojmům komunikace a dramatická výchova, ve třetí kapitole jsem zdůraznila jejich vzájemné prolínání. Ve čtvrté kapitole se zabývám pojmem dyslalií …více
Abstract:
The thesis is about the effectiveness of useful of methods of drama by the development of communication capabilities by children with communication disorder at the first degree of primary school. The theoretical part is structured into four chapters. The first and the second chapter are about the term “communication” and the term “drama”. In the third chapter there is the interpenetration both of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta