Bc. Michal NĚMEC

Diplomová práce

Geomorfologie masívu Smrk v Moravskoslezských Beskydech

Geomorphology of the Smrk Mt. in Moravskoslezské Beskydy
Anotace:
Tato diplomová práce přispívá ke komplexnímu zhodnocení geomorfologických procesů a zároveň k určení přesné lokalizace geomorfologických forem, které budují masiv Smrku v Moravskoslezských Beskydech. Převážně z důvodu litologických a strukturních vlastností horského masivu Smrku budovaného flyšem, zde mají geomorfologické procesy vysokou intenzitu. V důsledku zahlubování vodních toků v období vrásnění …více
Abstract:
This dissertation contribute to complex evaluation of geomorfphological processes and also to determination of exact location of geomorfphological units, which builds up Smrk massif in Moravskoslezské Beskydy part of Beskydy mountains. There are highly intensive geomorphological processes, predominantly because of lithographic and structural characteristic of Smrk massif which is mostly composed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMEC, Michal. Geomorfologie masívu Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta