Theses 

Zkušenosti pedagogů mateřských škol s orofaciálními rozštěpy u dětí v mikroregionu Bystřicko – Bc. Eliška Illeková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška Illeková

Bakalářská práce

Zkušenosti pedagogů mateřských škol s orofaciálními rozštěpy u dětí v mikroregionu Bystřicko

Experience nursery school teachers with orofacial clefts in children in micro Bystřicko

Anotace: Obsahem bakalářské práce je analyzovat teoretické poznatky o vrozených vývojových vadách orofaciální oblasti a shrnout informace o vlivu rozštěpových vad na komunikační schopnosti dětí. Ve výzkumné části je práce zaměřena na zkušenosti pedagogů s dětmi s orofaciálními rozštěpy a kvalitu poskytované péče o tyto děti.

Abstract: Content of the thesis is to analyze the theoretical knowledge of congenital defects and orofacial area summarized information on the influence of clefts in the children's communication skills. In the research work is focused on teaching experience with children with orofacial clefts and the quality of care for these children.

Klíčová slova: orofaciální rozštěp, typické rozštěpy, atypické rozštěpy, syndromy, komunikace, narušená komunikační schopnost, palatolálie, velofaryngální insuficience, oronazální komunikace, logopedická intervence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz