Bc. Martina Matějková

Master's thesis

Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk

Distribution of histone H3 acetylation on lysin 56 during cell cycle of malignant and stem cells
Abstract:
Acetylace histonu H3 na lysinu 56 je netradiční posttranslační modifikací histonu. Lysin 56 se nachází v globulární části histonu a jeho acetylace ovlivňuje stabilitu struktury samotného proteinu. Předpokládá se, že H3K56ac se účastní regulace regulace replikace, transkripce a oprav DNA v buněčném jádře. Nicméně, její role v buněčném cyklu není plně známa. Ve třech rozdílných typech buněčných linií …more
Abstract:
Histone H3 acetylation at lysine 56 is discrepant posttranslational histone modification. Lysine 56 is located in globular histone core and his acetylation influences the stability of protein structure itself. It´s supposed, that H3K56ac participates in regulation of replication, transcription and DNA reparation in cell nuclei. Nevertheless, the role of H3K56ac in a cell cycle hasn´t been fully elucidated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta