Bc. Martina Matějková

Diplomová práce

Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk

Distribution of histone H3 acetylation on lysin 56 during cell cycle of malignant and stem cells
Anotace:
Acetylace histonu H3 na lysinu 56 je netradiční posttranslační modifikací histonu. Lysin 56 se nachází v globulární části histonu a jeho acetylace ovlivňuje stabilitu struktury samotného proteinu. Předpokládá se, že H3K56ac se účastní regulace regulace replikace, transkripce a oprav DNA v buněčném jádře. Nicméně, její role v buněčném cyklu není plně známa. Ve třech rozdílných typech buněčných linií …více
Abstract:
Histone H3 acetylation at lysine 56 is discrepant posttranslational histone modification. Lysine 56 is located in globular histone core and his acetylation influences the stability of protein structure itself. It´s supposed, that H3K56ac participates in regulation of replication, transcription and DNA reparation in cell nuclei. Nevertheless, the role of H3K56ac in a cell cycle hasn´t been fully elucidated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta