Bc. Hana Abbasová

Master's thesis

Strategický finanční plán společnosti

Strategical financial plan of the company
Abstract:
Diplomová práce popisuje strategický finanční plán společnosti. V teoretické části je popsána podniková strategie, strategický plánovací proces, finanční strategie a postup sestavení dlouhodobého finančního plánu. V praktické části je sestaven strategický finanční plán, dle poznatků z teoretické části, který vychází ze strategické analýzy a jejích výsledků. Závěry z analýzy jsou použiti při zpracování …more
Abstract:
The thesis describes strategic financial plan of company. In the theoretical part is described the corporate strategy, strategic planning proces, financial stratégy and the procedure for establishing long-term financial plan. In the practical part is compiled strategic financial plan, according to findings from the theoretical part, which is based on strategic analysis and its results. Conclusions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní