Bc. Mgr. Jana Vémolová

Diplomová práce

Vztah naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím: vývojový pohled

Relationships among Hope, Mental Health, Health Complains and Health-Related Behaviour: Developmental Perspective
Anotace:
Tato diplomová práce staví na poznatcích psychologie zdraví, pozitivní a vývojové psychologie. Jejím cílem bylo ověřit možný vliv věku na míru naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím u pěti věkových kohort od adolescence (15 ‒ 19 let) až po stáří (66 let a více). Zabývali jsme se také vzájemnými vztahy výše uvedených proměnných, zjišťovali jsme sílu vzájemné …více
Abstract:
This diploma thesis is founded on knowledge of health, positive and developmental psychology. The main aim is to verify possible age effect on the level of hope, mental health, health complaints and health-related behaviour in five age cohorts reaching from adolescence (age 15 ‒ 19) to the old age (age 66 and over). We dealt with reciprocal relationships among variables mentioned above and we also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Tenklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta