Bc. Iva TVARŮŽKOVÁ

Diplomová práce

Pracovní spokojenost zaměstnanců Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín

Job Satisfaction of Employees District Social Security Administration Zlin
Anotace:
Ústředním tématem předložené diplomové práce je pracovní spokojenost zaměstnanců Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části objasňuje tematiku psychologie práce. V druhé, stěžejní kapitole je pozornost věnována pracovní spokojenosti. Kapitola nabízí přehled základních teoretických přístupů a popis jednotlivých faktorů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with job satisfaction in employees at Reginal Social Security Administration in Zlín. The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first chapter deals with the psychology of work. The main, second chapter focuses on job satisfaction. This chapter provides an overview of basic theory and a description of the various factors of job satisfaction. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Identifikátor: 19287

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TVARŮŽKOVÁ, Iva. Pracovní spokojenost zaměstnanců Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe