Bc. Adam BRABEC

Diplomová práce

Ekonomické a sociální dopady čtvrté průmyslové revoluce

Economic and Social Impacts of Fourth Industrial Revolution
Anotace:
Předložená práce je zaměřená na identifikaci trendů a zhodnocení sociálních a ekonomických dopadů konceptu Průmysl 4.0 a navržení doporučení pro jejich úspěšnou implementaci. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána historie průmyslových revolucí a jsou popsány trendy v koncepci Průmysl 4.0. V praktické části jsou zhodnoceny dopady těchto trendů na vybrané odvětví …více
Abstract:
The thesis is focused on identification and evaluation of current trends in Industry 4.0 and their social and economic impact and also giving recommendations for their successful implementation. The thesis includes the theoretical and practical parts. In theoretical part is history of industrial revolutions and current trends. In practical part are evaluated impacts of Industry 4.0 in selected fields …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRABEC, Adam. Ekonomické a sociální dopady čtvrté průmyslové revoluce. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/