Theses 

Posouzení výkonnosti konkrétního podniku – Ing. Martina Paulíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ing. Martina Paulíková

Diplomová práce

Posouzení výkonnosti konkrétního podniku

The evaluation of the company's performance

Anotace: Předmětem diplomové práce „Posouzení výkonnosti konkrétního podniku“ je představit možnosti měření výkonnosti a aplikovat je na konkrétním podniku. V první části jsou rozebrány dva základní přístupy měření výkonnosti podniku. Jedním z nich je klasický přístup, který zahrnuje finanční analýzu. Moderní přístup pak zdůrazňuje tvorbu hodnoty podniku, která je měřena především ukazatelem EVA a CFROI. Druhá část této práce obsahuje aplikaci poznatků z první části na konkrétním podniku, kdy je pomocí jednotlivých ukazatelů posuzována výkonnost tohoto podniku v letech 2007-2012. Ke zvýšení důvěryhodnosti interpretace výsledků bylo také použito srovnání s konkurencí a odvětvím.

Abstract: The goal of diploma thesis “The evaluation of the company's performance” is to introduce possibilities of measuring performance of company and use them in practice. The first part deals with two basic methods of measuring performance of company. One is the classical approach, which includes financial analysis. The modern approach emphasizes value, which is created by company, which is mostly measured by EVA and CFROI. The second part of this diploma thesis includes the application of knowledge from the first part to a particular company. Various indicators are calculated to assess the performance of the company in the years 2007-2012. To increase the credibility of the interpretation of the results was also used comparison with the competition and the industry.

Klíčová slova: CFROI, čistá provozní aktiva (NOA), ekonomická přidaná hodnota (EVA), finanční analýza, provozní zisk po zdanění (NOPAT), průměrné vážené náklady kapitálu (WACC), výkonnost podniku. CFROI, net operating assets (NOA), economic value added (EVA), financial analyses, net operating profit after taxes (NOPAT), weighted average cost of capital (WACC), company performance.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz