Theses 

A Marketing Strategy for Fitness Sokol Olomouc – Dominik Navrátil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dominik Navrátil

Bakalářská práce

A Marketing Strategy for Fitness Sokol Olomouc

Marketing Strategy of Fitness Sokol Olomouc

Abstract: The primary aim of my thesis is to discover the level of satisfaction of Fitness Sokol customers and suggest possible measures which can be applied to increase not only satisfaction, but also turnout of the fitness centre. The theoretical part begins with the characterization of services and puts them in connection with fitness sector, moreover includes introduction into marketing mix, SWOT analysis and marketing strategies. The practical part contains the introduction of Fitness Sokol including its structure and continues with marketing mix and detailed SWOT analysis and the analysis of surrounding competition, which are followed by questionnaire survey about the customer satisfaction placed on the official Facebook page Fitness Sokol Olomouc. Based on the results obtained from the research, the best possible measures are taken into consideration and suggested to increase the turnout ale clientele satisfaction.

Abstract: Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost návštěvníků se službami tohoto Fitness centra a navrhnout opatření vedoucí nejen ke zvýšení spokojenosti, ale i ke zvýšení návštěvnosti tohoto Fitness centra. Teoretická část začíná popisem toho, co jsou to vlastně služby a dává je do souvislosti s fitness sektorem, dale zahrnuje také představení (popis) marketingového mixu, swot analýzy a marketingové strategie. V praktické části je představeno samotné Fitness centrum, včetně jeho struktury marketingového mixu a analýzy SWOT i s následnou analýzou okolní konkurence. Následuje dotazníkové šetření o spokojenosti zákazníků FS, které bylo umístěné na oficiální Facebookové stránce Fitness Sokol Olomouc. Na základě výsledků tohoto šetření jsou navržena opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti klientů a zvýšení návštěvnosti.

Keywords: marketing, strategie, služby, fitness, FS (Fitness Sokol), marketingový mix, zákazník, konkurence, fitness centrum, podpora prodeje, marketingový výzkum, kvantitativní výzkum, dotazníkové zkoumání, SWOT analýza, CRM (Customer Relationship Management/Marketing vztahů)

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42154 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Navrátil, Dominik. A Marketing Strategy for Fitness Sokol Olomouc. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:27, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz