Theses 

Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti – Šárka Dobrovolná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva

Šárka Dobrovolná

Bakalářská práce

Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti

Drug Prevention and Prevention of Criminality in Selected Municipality with Extended Powers

Anotace: Bakalářská práce nese název Drogová prevence a prevence kriminality ve vybraném ORP, konkrétně se jedná o ORP Hodonín. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části popisuje kriminalitu z obecného hlediska, včetně toho, jak působí na společnost, co je její příčinou a také následkem nebo jaké mohou být druhy kriminality a jak se proti takovým trestným činům můžeme chránit a zabezpečit chod společnosti, jakmile již tento jev nastane. Jsou zde zmíněna hlavní preventivní opatření, která se obecně používají v České republice. Dále je obsahem drogová prevence, která uvádí obecné ukotvení výrazu "droga" a dalších pojmů s tímto souvisejících. Nakonec jsou zde zmíněny možnosti drogové prevence. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření a na závěr je provedená analýza výsledků dotazníku a návrh dalších opatření, která by mohla přispět ke zvýšení bezpečnosti daného ORP.

Abstract: The title of my bachelor thesis is Drug prevention and prevention of criminality in selected municipality with extended powers, specifically it is the town of Hodonín. The thesis is divided into theoretical and practical part. The introducion of theoretical part describes criminality in general including its effect on society, what is its cause and result or what kind of criminality can be and how we can protect against such crimes and ensure the running of society, once the phenomen occurs. The main preventive measures generally used in the Czech Republic are mentioned here. Thesis also contains drug prevention, which states general anchoring of expression "drug" and other terms related to it. Finally, the possibilities of drug prevention are mentioned. The practical part contains a questionnaire survey and in the end, an analysis of the results have been done and other measures proposed, which could contribute to increased security of the selected municipality with extended powers.

Klíčová slova: dorgy, kriminalita, drogová prevence, prevence kriminality, míra kriminality, preventivní opatření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51064 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dobrovolná, Šárka. Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz