Veronika DOSTÁLOVÁ

Bachelor's thesis

Úroveň znalostí a praktických dovedností v postupech základní kardiopulmonální resuscitace u pořádkové policie Územního odboru Uherské Hradiště

The level of knowledge and practical skills in basic cardiopulmonary resuscitation procedures at riot police Territorial departmen of Uherské Hradiště
Abstract:
Povinnost poskytnou první pomoc, osobě stižené náhlou zdravotní indispozicí, je dána nejen zákonnou normou, ale i etickou hodnotou. Základní neodkladná resuscitace je jediná dostupná metoda, na místě vzniku náhlé zástavy oběhu, která dokáže zajistit cirkulaci okysličené krve v organismu. Znají řadoví policisté jak pomoci, najdou-li osobu v bezvědomí, nebo jsou-li vysláni operačním důstojníkem k prověření …more
Abstract:
The duty to provide First Aid for any person suffering sudden illness or injury is not only a legal obligation, but also an ethic value. Cardiopulmonary Resuscitation is the only available method at the moment of sudden cardiac arrest, which can ensure the circulation of oxygenated blood through organism. Do Police officers know, how to help if they find an unconscious person or if they are sent by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Glac

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTÁLOVÁ, Veronika. Úroveň znalostí a praktických dovedností v postupech základní kardiopulmonální resuscitace u pořádkové policie Územního odboru Uherské Hradiště. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta