Ing. Markéta Svobodová

Diplomová práce

Místo koncepce Public Private Partnerhip v rozvoji regionů

Position of the conception Public Private Partnership in the devlopment of the regions
Anotace:
Cílem práce je objasnit, jak se podílí v současné době Public Private Partnership na rozvoji regionů České republiky, zda je tato metoda účinně využívána, zhodnotit přínosy a nedostatky Public Private Partnership a nalézt řešení, jak efektivně využívat možností PPP k zlepšení situace regionů v České republice. Diplomová práce obsahuje teoreticko- metodologickou část, která se zabývá regiony a regionální …více
Abstract:
The objective of my diploma thesis is to describe how Public Private Partnership participates now on regions development in the Czech Republic, to check whether the method is effectively used to evaluate contributions and lacks of Public Private Partnership and to find some solution, how to use effectively PPP possibilities how to improve the situation of the regions in the Czech Republic. Diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní