Tereza Hejkalová

Master's thesis

Social Guerilla marketing

Social guerrilla marketing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá social guerilla marketingem a jejím cílem je analyzovat vybrané kampaně a následně zhodnotit vhodnost guerilla marketingu pro sociální problematiku. Teoretická část popisuje marketingové komunikace a nové trendy v oslovení zákazníků, včetně guerilla marketingu, a dále sociální marketing a social guerilla marketing. Praktická část obsahuje výzkum trhu guerillových kampaní. …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the social guerrilla marketing and its aim is to analyze the social guerrilla campaigns and to evaluate the suitability of the guerilla marketing for the social issues. The theoretical part describes marketing communications, new trends in communication, including guerrilla marketing, and also social marketing and social guerrilla marketing. The practical part includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2012
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Jiří Mikeš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29828