Bc. Zita Kučerová

Bakalářská práce

Sociální konstrukce mezinárodní adopce romských dětí z České republiky do zahraničí

The Social Construction of the international adoption of Romany children from the Czech Republic to foreign countries
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat, jakým způsobem konstruují sociální pracovnice mezinárodní adopci romských dětí z České republiky do zahraničí. Zaměřuje se na způsoby, kterými sociální pracovníci působící v zařízeních pro výkon ústavní péče či v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc kategorizují, stereotypizují a idealizují tento typ náhradní rodinné péče. V teoretické části se věnuji sociálnímu …více
Abstract:
The aim of this bachelors thesis is to describe how social workers construct the international adoption of Romany children from the Czech Republic to foreign countries. It focuses on the ways in which social workers working in facilities for institutional care, or facilities for children requiring immediate help, categorize, stereotype and idealize this type of foster care. The theoretical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce