Kateřina STEUEROVÁ

Bachelor's thesis

Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi

Utilisation of kinesiotherapy in patients with neurogenic dysfunction of lower urinary tract with spinal cord lesion
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitační péči u pacientů s dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi, jejichţ příčina je nejčastěji traumatického původu. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je definováno postiţení, vliv tohoto postiţení na dolní cesty močové, fyziologie a patologie neurogenního měchýře a terapeutické moţnosti. Je zmíněn také psychologický aspekt. Praktická …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerning the rehabilitative care in patients with neurogenic dysfunction of lower urinary tract with spinal cord lesion, that has most often traumatic cause. In the thesis there is a theoretical part and a practical part. In the theoretical part there is defined the handicap, the influence of this handicap on the lower urinary tract, physiology and pathology of the neurogenic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009
Accessible from:: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: MUDr. Olga Zapletalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STEUEROVÁ, Kateřina. Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta