Denisa MERTLOVÁ

Bachelor's thesis

Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál

Mass loss and their specifics for performing to medical staff
Abstract:
Téma této práce je Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.V teoretické části je snaha o vysvětlení pojmů hromadné ztráty, neštěstí, katastrofy, úkoly medicíny katastrof a něco z její historie. Dalším bodem se objasňuje důležitá a nenahraditelná funkce Integrovaného záchranného systému a jeho složek. Dále se …more
Abstract:
The theme of this thesis is Mass loss and their specifics for performing the medical staff. The work is divided into two parts, theoretical and practical.In the theoretical part attempting and explanation of the concepts of mass loss, accident, disaster, the tasks of medicine of disaster and something of it's history. Another point is to clarify the importance and ineplaceable function of the Integrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MERTLOVÁ, Denisa. Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Health Rescuer