Martina Koryčanská

Bakalářská práce

Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS

Application of Logistics for the Protection of Persons by IRS Units
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS" je zamě-řena především na logistiku a logistické zabezpečení jednotek integrovaného záchranného systému v období připravenosti, resp. pohotovosti a v období již vzniklé mimořádné udá-losti. V obecné, teoretické části jsou zpracovány základní pojmy, definice a legislativa tý-kající se základních jednotek integrovaného záchranného …více
Abstract:
The bachelor thesis, themed "Application of logistics while rescuing people by Emergency service" is mainly about logistics of forces of Emergency service in time of being prepared and in time of the emergency itself. In the theoretical section, basic definitions and legisla-tions related to Emergency services are explained. When talking about each unit of Emer-gency service, special attention is given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koryčanská, Martina. Aplikace logistiky při ochraně osob jednotkami IZS. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik - Profil: Řízení výrobních a logistických systémů