Martin SPURNÝ

Bachelor's thesis

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault - philosophy and historical movement
Abstract:
Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb je práce zaměřená na autorovo tzv.archeologické období, ve kterém Foucault zkoumá podloží humanitních věd. Foucault konstruuje originální historickou metodu a pokouší se vytvořit systematickou a koherentní teorii.
Abstract:
Michel Foucault philosophy and historical motion is a work focusing on archaeological period, in which Foucalt looks into the foundation of humanities, constructs an original historical method and tries to create a systematic and coherent theory.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SPURNÝ, Martin. Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/