Martin SPURNÝ

Bachelor's thesis

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault - philosophy and historical movement
Anotácia:
Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb je práce zaměřená na autorovo tzv.archeologické období, ve kterém Foucault zkoumá podloží humanitních věd. Foucault konstruuje originální historickou metodu a pokouší se vytvořit systematickou a koherentní teorii.
Abstract:
Michel Foucault philosophy and historical motion is a work focusing on archaeological period, in which Foucalt looks into the foundation of humanities, constructs an original historical method and tries to create a systematic and coherent theory.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPURNÝ, Martin. Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/