Bc. et Bc. Petra Ryšková

Master's thesis

Specifické poruchy učení u studentů na střední škole

High School Student with Specific Learning Disabilities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematickou specifických poruch učení na střední škole. Diplomová práce se dělí na čtyři kapitoly. V první kapitole jsou zachyceny informace o etiologii specifických poruch učení, projevech specifických poruch učen. První kapitola se také zabývá problematickou definice specifických poruch učení. Druhá kapitola je pak zaměřena na vzdělávací systém na středních školách, zejména …more
Abstract:
This thesis isdealingwithproblematicsofspecific learning disabilities in highschool. The thesis isdividedintofourchapters. In thefirstchapter, informationsaboutspecific learning disabilities etiology and manifestationsofspecific learning disabilities are presented. Second chapterisfocused on highschooleducationalsystem, particularly on legislativeframeworksofhighschooleducation, systemof support mechanisms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2018
  • Supervisor: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Special Education