Mgr. Andrea Blažková

Diplomová práce

Předčasné ukončení terapie z pohledu klienta

Client views of premature termination of therapy
Anotace:
Práce se zabývá zkušeností klientů s předčasným ukončením psychoterapie. Teoretický úvod objasňuje vymezení předčasného ukončení psychoterapie a shrnuje dosavadní vědecká zjištění. Výzkumy zaměřující se na předčasné ukončení terapie jsou většinou kvantitativního charakteru a zkoumají především jeho důvody a prediktory. V předložené studii byly provedeny polostrukturované rozhovory s osmi respondenty …více
Abstract:
The presented study is focused on the experience of clients who unilaterally discontinued psychotherapy. Theoretical introduction clarifies the definition of a premature termination of psychotherapy, including current research findings. The research ─focused mainly on the premature termination of psychotherapy─ is mostly quantitative in nature and examines primarily the reasons and predictors of it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií