Theses 

Analýza silných a slabých stránek prodejní činnosti společnosti TESCO Stores ČR a.s. – Ing. Petr Hausdorf

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Petr Hausdorf

Bakalářská práce

Analýza silných a slabých stránek prodejní činnosti společnosti TESCO Stores ČR a.s.

Strength and weakness analysis of sales activities of TESCO Stores CZ a.s.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu silných a slabých stránek společnosti Tesco Stores ČR a.s. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších nadnárodních firem na českém trhu obchodních řetězců. Společnost se zabývá prodejem potravinářského a nepotravinářského sortimentu a dalších doplňkových služeb spojených s předmětem podnikání. Cílem bakalářské práce je zjistit silné a slabé stránky společnosti Tesco Stores ČR a.s. Na základě zjištěných výsledků potom navrhnout možná řešení vedoucí k zvýšení tržeb a tržního podílu na trhu maloobchodních řetězců s ohledem na současný stav vývoje globální ekonomiky.

Abstract: This bachelor thesis deals with the Strenghts and Weaknesses analysis of Tesco Stores CZ a.s.. Tesco Stores CZ a.s. is a branch of multinational company Tesco PLC. The company sells foodstaff and non-food assortments including other special services. The aim of this bachelor thesis is to find strenghts a weaknesses of Tesco Stores CZ a.s. on the basis of survey and suggest solutions to increase sales and the market share of Tesco Stores CZ a.s. with regard to global economic development.

Klíčová slova: SWOT, marketing, public relations, privátní značka, tržní podíl, benchmarking, private label, market share, profit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:15, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz