Bc. Lucie Říhová

Bakalářská práce

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v České republice a Velké Británii

Education of pupils with autism spectrum disorder in the Czech Republic and the United Kingdom
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra v České republice a Velké Británii. Práce obsahuje tři kapitoly, dvě kapitoly jsou teoretické, jedna výzkumná. První kapitola popisuje teoretické vymezení poruch autistického spektra, zabývá se historií, triádou a typy poruch autistického spektra. Druhá teoretická kapitola se zabývá specifiky vzdělávání žáků s poruchou autistického …více
Abstract:
The bachelor thesis focus on the education of pupils with autistic spectrum disorder in the Czech Republic and Great Britain. The thesis contains three chapters, two chapters are theoretical, one is explorative. The first chapter describes the theoretical definition of autism spectrum disorders, deals with the history, triad and types of autistic spectrum disorders. The second theoretical chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta