Bc. Lukáš Javůrek

Master's thesis

Světová literatura pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ

World Literature for Children and Youth in the Structure of Reading Books for 5th and 6th Class Primary School
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zastoupení světové literatury pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, které s čítankami souvisí. Na začátku je vysvětlen pojem literatura pro děti a mládež, pojem učebnice a čítanka. Práce se zabývá souvislostí mezi preferovaným literárním žánrem a genderem. Práce se také zaměřuje na vztah …more
Abstract:
This diploma thesis analyses proportion of world literature excerpts in book readers used for teaching children's literature at the fifth and sixth grade of elementary school. Basic concepts and terms connected to children's literature are discussed in the first part of the thesis with special regard on book readers and textbooks. The thesis studies relation between preffered literary genre and gender …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Váňová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Javůrek, Lukáš. Světová literatura pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník ZŠ. Liberec, 2017. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická