Pylyp Gorelov

Diplomová práce

Logistika v malém a středním obchodě

Logistics in small and medium-sized business
Anotace:
Diplomová práce je věnována logistice v malém a středním obchodě. Cílem této práce je na základě analýzy existujícího logistického systému vykazujícího značné problémy spočívající ve zpoždění dodávek k zákazníkům a vysokých nákladů na doručení zboží navrhnout opatření pro zlepšení situace v oblasti přepravy zboží, zvolení distribučních kanálů a optimalizace logistických procesů v daném podniku. Řízení …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to logistics in small and medium business. The aim of this work is to propose measures to improve the situation in the field of freight transport, selection of distribution channels and optimization of logistics processes in the company based on an analysis of an existing logistics system showing significant problems of delayed deliveries to customers and high cost of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní