Lenka SKOTNICOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě

The Nursing Process in the Care about a Patient with the Swallowing Disorder after the Cerebrovascular Accident
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelský proces v péči o pacienta s dysfagií po cévní mozkové příhodě. V péči o pacienta hraje důležitou roli sestra. Cílem bakalářské práce je vytvoření názorného ošetřovatelského plánu, dle ošetřovatelských diagnóz NANDA-I taxonomie II, vztahující se k potřebám konkrétného jedince. Práce je dělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se dělí na dvě …more
Abstract:
This bachelor's work is focused on a nursing process in a care of the patient with dysphagia after a cerebrovascular accident. A nurse plays an important part in a patient care. The aim of the bachelor's work is a formation of demonstrative nursing plan, according to nursing diagnosis NANDA-I taxonomy II, related to a need of the particular individual. The work is divided into a theoretical and an …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Lukšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKOTNICOVÁ, Lenka. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta