Karla Šťastná

Bakalářská práce

Aktivity denního života lidí na invalidním vozíku

Activities of the daily life of people in wheelchairs.
Anotace:
Bakalářská práce je složena ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá aktivitami denního života lidí na invalidním vozíku. Cílem teoretické části je přiblížit důvody upoutání na invalidní vozík a seznámit čtenáře s životními etapami a změnami, které člověka na invalidním vozíku doprovázejí. Empirická část byla zpracována pomocí kvantitativního průzkumného šetření a jejím cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis consists of two parts, the theoretical and the empirical one. The theoretical part deals with wheelchair users’ activities of daily living. The purpose of the theoretical part is to explain the reasons for the use of a wheelchair and to present the stages of life and changes wheelchair users face.The empirical part was processed by means of a quantitative survey and the aim is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kv536/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iveta Bryjová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě