Kamila KOHÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí

Effectiveness of the debt collection by health insurance companies in the Czech Republic in the framework of seizure and judicial enforcement
Abstract:
Bakalářská práce ? Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí? popisuje a hodnotí způsoby vymáhání pohledávek u zdravotních pojišťoven. Cílem práce je zhodnotit efektivitu, které pojišťovny v rámci vymáhání dosahují a dále posoudit, který ze způsobů vymáhání je nejefektivnější. Zdravotní pojišťovny výběrem nedoplatků naplňují …more
Abstract:
Bachelor thesis ?The efficiency of the debt collection by a health insurance companies in the Czech Republic? within a court order compares and assess the ways of the debt collection for this health insurance companies. The aim of this work is to assess, which of these debt collection process, within a court order are successful and also assess which of these is the most efficient process. The health …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Uhman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOHÁKOVÁ, Kamila. Efektivita výběru pohledávek u zdravotních pojišťoven v České republice v rámci exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická