Eva OKROUHLÁ

Bakalářská práce

Citová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti

Emotional attachment in the context of loneliness in young adulthood
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá koncepty citové vazby a osamělosti u vysokoškolských studentů v období mladší dospělosti. Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje problematice citové vazby a osamělosti. Výzkum byl realizován pomocí Dotazníku struktury vztahu ECR-RS, naší upravené verze ECR-RS do 12 let a Škály sociální a emocionální osamělosti …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with concepts of attachment and loneliness of university students in the period of young adulthood. The thesis consists of theoretical and empirical part. Theoretical part deals with the problematic of attachment and loneliness. The research was realized by means of a Relationship Structures Questionnaire ECR-RS, using its modified version ECR-RS up to 12 years, and Social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OKROUHLÁ, Eva. Citová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta