Bc. Ondřej Vlašín

Diplomová práce

Foreign Language Anxiety Among Czech Grammar School Students

Foreign Language Anxiety Among Czech Grammar School Students
Anotace:
Tato práce zkoumá jazykovou úzkost na jednom českém gymnáziu na vzorku 74 maturantů. Hlavním cílem této práce je popsat, jak čeští studenti gymnázií prožívají jazykovou úzkost, vedlejším cílem je pak nabídnout pohled studentů na to, jaké může mít jazyková úzkost potenciální zdroje a následky. Kvantitativní část výzkumu sestávala z dotazníkového šetření, následná kvalitativní část, jejíž cílem bylo …více
Abstract:
This thesis examines foreign language anxiety in a Czech grammar school on a sample of 74 final-year students. The primary aim of the thesis is to describe how do Czech grammar school students experience foreign language anxiety, the secondary aim is to offer students’ perspectives on what are the potential causes and effects of foreign language anxiety. The quantitative part of the research employed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta