Jana Čepelková

Bakalářská práce

Změna životního stylu seniora po příchodu do ústavního zařízení

The change of senior`s lifestyle after the arrival to the institute
Anotace:
Životní styl je v současné době hodně diskutovaným tématem. V dnešní společnosti se s ním setkáváme hlavně v oblastech společenského života a ve zdravotnictví. Se životním stylem souvisí kvalita života. Moje bakalářská práce se tomuto tématu věnuje v souvislosti se starými lidmi, kteří nejsou schopni si své životní potřeby zajistit vlastními silami a dožívají v domovech pro seniory. Hlavním cílem bude …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB501

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Monika Ulrichová
  • Oponent: Karel Sládek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv