Bc. Klaudie DINELLI

Diplomová práce

Sociálně právní zabezpečení osob nezpůsobilých k právním úkonům

Social and law care of people deprivation of civils rights
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sociálně právní zabezpečení osob nezpůsobilých k právním úkonům. Zahrnuje oblast právní úpravy sociálního zabezpečení a oblast právní úpravy způsobilosti k právním úkonům. Mapuje průběh soudního řízení a důkazní prostředky vedoucí k úpravě způsobilosti k právním úkonům. Soudní řízení o ustanovení opatrovníka osobám nezpůsobilým k právním úkonům a jeho povinnosti ve vztahu …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on social and legal assistance to legally incapacitated persons. It includes the area of the social security law and the legal capacity law. It maps the process of legal proceedings and evidence leading to change of legal capacity. Legal proceedings providing for establishment of a guardian for legally incapacitated persons and his/her obligations in relation to the ward …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2009
Identifikátor: 12503

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Petr Hampel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DINELLI, Klaudie. Sociálně právní zabezpečení osob nezpůsobilých k právním úkonům. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta