Mgr. Bc. Blanka Vrzáčková, DiS.

Diplomová práce

Prevence syndromu vyhoření z hlediska protektivních faktorů u pracovníků v sociálních službách ve vybrané organizaci

Prevention of the burnout syndrome from the point of view of protective factors by workers in social services in a selected organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postojem pracovníků v sociálních službách k zaměření prevence syndromu vyhoření z hlediska protektivních faktorů ve vybrané organizaci. Teoretická část vymezuje pomáhající profesi a důležité osobnostní předpoklady pro vykonávání činnosti v sociální sféře. Popisuje také sociální služby a podrobněji se věnuje osobní asistenci a profesi osobního asistenta, protože právě tato …více
Abstract:
This thesis deals with the attitude of workers in social services to focus prevention of burnout in terms of protective factors in an organization. The theoretical part defines the helping profession and important personality traits for performing activities in the social sphere. It also describes the social services and focuses on personal assistance and personal assistant profession, because this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií