Bc. Eva Kadlecová

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací

Pathological phenomena in society - drug addiction and social marketing non-profit organizations
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je drogová problematika a sociální marketing neziskových organizací, které v tomto oboru působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována charakteristice rozdílů mezi marketingem v neziskovém a komerčním sektoru. Práce se zaměřuje na specifika sociálního marketingu a nových trendů využívaných v této oblasti. Jsou zde popisovány neziskové …více
Abstract:
The drug issues and social marketing of non-profit organizations operating in this field constitute the content of this diploma thesis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the characterization of differences between marketing in the non-profit and commercial sectors. The thesis focuses on the specifics of social marketing and newly emerging …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní