Bc. Eva Kadlecová

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti - drogová závislost a sociální marketing neziskových organizací

Pathological phenomena in society - drug addiction and social marketing non-profit organizations
Abstract:
Obsahem této diplomové práce je drogová problematika a sociální marketing neziskových organizací, které v tomto oboru působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována charakteristice rozdílů mezi marketingem v neziskovém a komerčním sektoru. Práce se zaměřuje na specifika sociálního marketingu a nových trendů využívaných v této oblasti. Jsou zde popisovány neziskové …more
Abstract:
The drug issues and social marketing of non-profit organizations operating in this field constitute the content of this diploma thesis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the characterization of differences between marketing in the non-profit and commercial sectors. The thesis focuses on the specifics of social marketing and newly emerging …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní