Bc. Aneta Černovská

Master's thesis

Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku

Media literacy as a key competence in the information age
Abstract:
Diplomová práce pojednává o mediální gramotnosti jakožto klíčové kompetenci v informačním věku. Teoretická část je zaměřena na charakterizování a popsání problematiky mediální gramotnosti, se zřetelem na její cíle a zasazení do současné společnosti. Empirická část je zacílena na prozkoumání a následnou deskripci současného stavu mediální gramotnosti u vysokoškolských studentů. Proveden je smíšený výzkum …more
Abstract:
The thesis deals with media literacy as a key competence in information age. The theoretical part is focused on the characterization and description of the media literacy regarding its aims and integration into contemporary society. The empirical part is aimed at exploring and describing the current state of media literacy among university students. There is mixed research that consists of a quantitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Černovská, Aneta. Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická