Bc. Aneta Černovská

Master's thesis

Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku

Media literacy as a key competence in the information age
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o mediální gramotnosti jakožto klíčové kompetenci v informačním věku. Teoretická část je zaměřena na charakterizování a popsání problematiky mediální gramotnosti, se zřetelem na její cíle a zasazení do současné společnosti. Empirická část je zacílena na prozkoumání a následnou deskripci současného stavu mediální gramotnosti u vysokoškolských studentů. Proveden je smíšený výzkum …viac
Abstract:
The thesis deals with media literacy as a key competence in information age. The theoretical part is focused on the characterization and description of the media literacy regarding its aims and integration into contemporary society. The empirical part is aimed at exploring and describing the current state of media literacy among university students. There is mixed research that consists of a quantitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černovská, Aneta. Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická