Ing. Martin GRŮBER

Doctoral thesis

Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity

Dialogue-Act Based Expressive Speech Synthesis
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá syntézou expresivní řeči v dialogu, kdy pro popis expresivity jsou použity dialogové akty - diskrétní expresivní kategorie. Cílem práce je vytvořit postup pro vývoj syntézy expresivní řeči metodou dynamického výběru jednotek pro dialogový systém v oblasti rozhovorů mezi člověkem (seniorem) a počítačem na dané téma osobních fotografií ze~života. Tohoto cíle je dosaženo …more
Abstract:
This dissertation deals with expressive speech synthesis in a dialogue. Dialogue acts - discrete expressive categories - are used for expressivity description. The aim of this work is to create a procedure for development of expressive speech synthesis using unit selection method for a dialogue system in a limited domain. The domain is limited to dialogues between a human and a computer on a given …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRŮBER, Martin. Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd