Bc. Veronika Koblasová

Diplomová práce

Personální management ve veřejné správě

Human resource management in public administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou personálního managementu ve veřejné správě. Téma práce je aktuální a blízké všem zaměstnancům státní správy i samosprávy, mezi které již nyní patřím i já, jakožto referent Odboru veřejných zakázek na Středočeském kraji – Krajském úřadě. Personální management je „věčné“ téma, které se musí stále řešit, vylepšovat a zdokonalovat, protože lidské zdroje jsou …více
Abstract:
This thesis focuses on the personnel management in the public administration. This is a current topic and close to all employees in the state administration and territorial self-government, which I am now a member of - as an officer of Department of Public Procurement in Central Bohemian Region - Regional Authority. The personnel management is an "everlasting" theme, which has to be constantly discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa