Bc. Lenka Malá

Diplomová práce

„Osvobozená vesnice“. Mediální obraz venkova a venkovanů na stránkách Rudého práva a Lidové demokracie v letech 1945-1946

„Liberated village“. Media image of countryside and countrymen on the pages of Rudé právo and Lidová demokracie in 1945-1946
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tím, jak vypadal a jakým způsobem byl konstruován mediální obraz venkova a venkovanů v období Třetí republiky ve dvou vybraných denících - Rudém právu a Lidové demokracii. Předmětem analýzy jsou vybrané úvodníky a komentáře tematicky zaměřené na venkov a jeho obyvatele, publikované v daných titulech v období od osvobození Československa v květnu 1945 do voleb do …více
Abstract:
Presented master thesis focuses on the way in which the media image of countryside and countrymen in the period of the Third republic was constructed in chosen daily newspapers - Rudé právo and Lidová demokracie. Chosen editorials and commentaries thematically dealing with countryside and countrymen, published in the newspapers since the liberation of Czechoslovakia in May 1945 till the elections to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií