Bc. Gabriela Byrtusová

Diplomová práce

Sestry pracující v domovech pro seniory a syndrom vyhoření

Nurses working in rest homes and burn-out syndrome
Anotace:
Jméno a příjmení autora: Gabriela Byrtusová Název diplomové práce: Sestry pracující v domovech pro seniory a syndrom vyhoření. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jana Haluzíková PhD. Rok obhajoby diplomové práce: 2009 Souhrn: Sestry pracující v domovech pro seniory jsou každý den ve své práci vystaveny psychickému a fyzickému vypětí. Práce může sestry po všech stránkách vyčerpávat. Cílem diplomové práce …více
Abstract:
first and last name: Gabriela Byrtusová headman thesis: PhDr. Jana Haluzíková PhD. defence year: 2009 SUMMARY: Nurses, working in the Rest Homes, are exposed to psychical and physical Stress in their Work daily. Nurses can be exhausted by their Work broadly. The Goal of this gradual Thesis was to establish, if Nurses are negatively affected, or even run-down, by their demanding Work. If they suffer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta