Michala Sachrová

Diplomová práce

Marketingová komunikace - teorie a aplikace v ČSOB

Marketing communications ČSOB - Theory and Applications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace společnosti ČSOB. Cílem je především popsat, zhodnotit a porovnat s konkurencí současné fungování marketingové komunikace této banky a navrhnout případné inovace nebo změny.
Abstract:
The dissertation deals with analysis of marketing communication Company Profile. The aim is primarily to describe, evaluate and compare with the competition, the current operation of the bank's marketing communications and propose any innovation or change.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Tomáš Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15074