Simona KANĚROVÁ

Bakalářská práce

Nakládání s odpady v polygrafické firmě Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem

The waste disposal in printing company Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce zaměřená na téma "Nakládání s odpady v polygrafické firmě Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem" se podrobněji zabývá vznikem a zneškodňováním odpadu v polygrafii. Obsahově se má práce člení na teoretickou část zaměřenou na obecné nakládání s odpady, na polygrafickou výrobu obecně, historii vývoje polygrafického oboru, technologické procesy tisku, výčet strojního zařízení firmy Tisk …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled "Waste disposal in the printing company Tisk Horák a. s., Ústí nad Labem" deals in detail with generation and disposal of waste in the printing industry. The contents of the thesis is divided into theoretical part focused on waste management and the printing industry in general, historical development of the printing industry, technological processes of printing, list …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANĚROVÁ, Simona. Nakládání s odpady v polygrafické firmě Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí