Jaroslava Peštová

Bakalářská práce

Rizika spojená s používáním internetu u dětí a mladistvých

Risks of using the Internet for children and adolescents
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rizika spojená s užíváním internetu u dětí a mladistvých. Toto téma je stále podceňované a i když se v poslední době můžeme setkávat s nejrůznějšími druhy reklam na nebezpečí internetu, stále je toto téma málo diskutované a nedostatečně řešené. Práce je rozdělena do dvou částí: část teoretická a část praktická. V teoretické práci je popsána problematika internetu a je …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on risks associated with the use of Internet by children and adolescents. This topic is still underestimated, even though that recently we may have encountered various kinds of advertisement covering Internet danger, this topic is not still discussed enough. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the Internet as such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS