Bc. Tereza JANKOVÁ

Diplomová práce

Spotřebitelské chování a consumer promotion

Efective sales promotion in relation to final consumer
Anotace:
V teoretické části své diplomové práce popisuji jednotlivé způsoby segmentace trhu, zabývám se způsoby nákupního chování a procesem spotřebitelského rozhodování. V analytické části popisuji vývojové trendy v nákupním chování spotřebitelů a jejich vlivem na jednotlivé nástroje sales promotion. V projektové části se zabývám projekty, kterým se věnuji v rámci své praxe.
Abstract:
In theoretical part of my dissertation I describe single methods of market segmentation, I deal with ways of shopping behavior and process of consumer decision making. In analytical part I describe evolution in consumer shopping behavior and its influence on sales promotion tools. In project part I deal with projects which I work during my practice on.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2005
Zveřejnit od: 6. 5. 2005
Identifikátor: 428

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2005
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANKOVÁ, Tereza. Spotřebitelské chování a consumer promotion. Zlín, 2005. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace