Bc. Petr Rajtšlégr

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The marketing communication mix of the chosen company - product
Anotace:
Tato bakalářská práce je analytickou studií marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Jako teoretická východiska jsou použity nástroje marketingového mixu a nástroje mixu marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je na základě analýzy marketingové problematiky společnosti, konkurence a trhu navrhnout použití mixů tak, aby vedly ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace podniku.
Abstract:
The thesis is an analytical study of a marketing communication mix of a particular enterprise. As a theoretical basis for this study there are the tools of the marketing mix and the marketing communication mix. The main objective is based on the analysis of marketing problems of a company, competition and market, to suggest the use of these mixes so that they lead to increased efficiency of corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní