Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Petr Rajtšlégr

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Rajtšlégr

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The marketing communication mix of the chosen company - product

Abstract: Tato bakalářská práce je analytickou studií marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Jako teoretická východiska jsou použity nástroje marketingového mixu a nástroje mixu marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je na základě analýzy marketingové problematiky společnosti, konkurence a trhu navrhnout použití mixů tak, aby vedly ke zvýšení efektivnosti marketingové komunikace podniku.

Abstract: The thesis is an analytical study of a marketing communication mix of a particular enterprise. As a theoretical basis for this study there are the tools of the marketing mix and the marketing communication mix. The main objective is based on the analysis of marketing problems of a company, competition and market, to suggest the use of these mixes so that they lead to increased efficiency of corporate marketing communication.

Keywords: Marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový komunikační mix, SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil, průmyslové měření, průmyslové ohřevy, Marketing Communication, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, SWOT Analysis, Porter's Five Forces Analysis, Industrial Measurement, Industrial Heating

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:33, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz